LIMITEN 80 mg 98 film tablet {Inventim} Endikasyonları

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Limiten endikasyonları, Limiten tedavisi, Limiten ne işe yarar, Limiten neye yarar, Limiten ne için kullanılır, Limiten nedir, Limiten faydaları, Limiten ne ilacı, Limiten ne zaman kullanılır, Limiten kullananlar bilgilerini içerir.

Endikasyonlar

Hipertansiyon tedavisi.

Kalp yetersizliği (NYHA sınıf II, III ve IV).

Diüretikler, dijital ve anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri ya da betablokörler gibi (son ikisi birlikte olmaksızın); kalp yetersizliğinin standart tedavisini alan hastalarda kullanılabilir; bu standart tedavilerin hepsinin birden uygulanması zorunlu değildir.

Miyokard infarktüsü sonrası

Miyokard infarktüsünden sonra sol ventrikül yetmezliğine ait belirtiler, semptomlar veya radyolojik kanıtlar ve/veya sol ventrikül sistolik disfonksiyonu gelişen, klinik bakımdan stabil hastaların yaşam süresinin uzatılmasında kullanılır.