LIMITEN 80 mg 98 film tablet {Inventim} İçeriği

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Limiten içeriği, Limiten formülü, Limiten içerik, Limiten içindekiler, Limiten yardımcı maddeler, Limiten bileşenleri, Limiten Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LİMİTEN PLUS 80 mg/2,5 mg film kaplı tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Valsartan 80 mg

Hidroklorotiyazid 12,5 mg

Sodyum hidrojen karbonat 15,67mg

Lesitin (soya (E322)) 0,218 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.