LIMITEN 80 mg 98 film tablet {Inventim} Ruhsat Bilgileri

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

İnventim İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

General Ali Rıza Gürcan Cad.

Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No: 8

Güngören / İSTANBUL

Telefon: (0 212) 481 76 41

Faks : (0 212) 481 76 41

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 31.08.2012 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ