LIMITEN 80 mg 98 film tablet {Inventim} Kullananlar

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.LIMITEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LIMITEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Valsartan, hidroklorotiyazid veya benzeri idrar söktürücülere (diüretiklere) karşı ya da
 • yukarıda belirtilen ilacın bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi    birisine    aşırı

  duyarlığınız varsa, eğer hangisinin sizin için zararlı olduğunu bilmiyorsanız veya    emin

  değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

 • Ciddi karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,
 • Kanınızdaki sodyum veya potasyum düzeyi çok düşükse ya da tedaviye rağmen kanınızdaki kalsiyum düzeyi çok yüksekse,
 • Gut hastalığınız varsa,
 • Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız.
 • LIMITEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Karaciğer veya böbrek hastalığı,
 • Diyabet (yüksek kan şekeri),
 • Ateş, cilt döküntüsü, eklem ağrısı (lupus eritematozus hastalığı veya geçmişi    belirtisi),
 • Kanınızın potasyum ve sodyum düzeyinde düşme,
 • Kanınızın kolesterol, ürik asit ve trigliserit düzeyinde yükselme,
 • Kusma, ishal veya yüksek dozda idrar söktürücü (diüretik) almaya bağlı rahatsızlık,
 • Emziriyorsanız.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LIMITEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  LİMİTEN PLUS aç kamına ya da besinlerle birlikte alınabilir.

  Doktorunuz izin verinceye kadar alkol kullanmayın. Alkol, kan basıncınızın daha fazla düşmesine ve/veya başınızın dönmesine veya bayılmanıza neden olabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız LİMİTEN PLUS kullanmayınız. Benzer ilaçların kullanılması henüz doğmamış çocuğa ciddi hasar verebilir. Bu nedenle, gebe olma olasılığınız varsa ya da gebe kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan diğer birçok ilaç gibi LİMİTEN PLUS da bazı hastalarda baş dönmesine neden olabilir ve konsantrasyonu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımından önce veya diğer konsantrasyona ihtiyaç duyulan durumlarda, LİMİTEN PLUS’m üzerinizde yapabileceği olumsuz etkinin düzeyinden emin olunuz.

  LIMITEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  LİMİTEN PLUS içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  LİMİTEN PLUS soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer:

 • Kan basıncını düşüren ilaçlar,
 • Potasyum takviyesi, potasyum tutucu idrar söktürücüler potasyum içeren yapay tuzlar veya potasyum düzeylerini artıran heparin gibi ilaçlar,
 • Bazı psikolojik koşulların tedavisinde kullanılan bir ilaç olan lityum,
 • Ağrı veya iltihapların hafifletilmesinde kullanılan, özellikle nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar,
 • • Kortizon türü ilaçlar, steroidler,

  • Digoksin (kalp ilacı),

 • Kürar türevleri (kas gevşetici),
 • Allopurinol (anti-gut tedavisi),
 • Amantadin,
 • Sitotoksik ilaçlar (kanser tedavisi),
 • Antikolinerjik ajanlar,
 • Siklosporin,
 • İnsülin veya ağızdan alman şeker düşürücü ilaçlar,
 • Kolestiramin ve kolestipol; özellikle kandaki yüksek düzeydeki lipitlerin tedavisinde kullanılan reçineler,
 • Vitamin D ve kalsiyum tuzlan kullanıyorsanız, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.