ALPHA D3 1 mcg 50 kapsül Gebelik

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Alpha D3 gebelik kategorisi C'dir. Alpha D3 hamilelik kategorisi, Alpha D3 gebelik kategorisi, Alpha D3 emzirme, Alpha D3 anne sütüne geçer mi, Alpha D3 laktasyon, Alpha D3 hamilelerde kullanımı, Alpha D3 ve bebek, Alpha D3 kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz. kısım 5.3), insanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

ALPHA D3’nın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Alfakalsidol’ün insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Alfakalsidol’ün süt ile atılımı hayvanlarüzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup

durdurulamayacağına ya da ALPHA D3 tedavisinin durdurulup durdurulamayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken,emzirmenin çocuk açısından faydası ve ALPHA D3 tedavisinin emziren anneaçısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Üreme yeteneği üzerine etkisi bilinmemektedir.