ALPHA D3 1 mcg 50 kapsül Uyarılar

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Alpha D3 uyarılar, Alpha D3 zararları, Alpha D3 önlemler, Alpha D3 riskler, Alpha D3 yan etkisi, Alpha D3 alerji, Alpha D3 alkol, Alpha D3 hamileler, Alpha D3 emzirme, Alpha D3 araç kullanımı, Alpha D3 fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uyarılar

- ALPHA D3 ile tedavi süresince, düzenli olarak serum kalsiyum düzeylerininizlenmesi önemlidir. Hiperkalsemi ile birlikte hiperfosfatemiden kaynaklanan artmışmetastatik kalsifikasyon (osteodistrofi) nedeniyle serum kalsiyum, serum fosfat veböbrek fonksiyonlarının yakın izlenmesi gereklidir. Renal kemik hastalığı olanhastalarda metastatik kalsifikasyon riskini arttırdığı bilinen hiperfosfatemiyi önlemekamacıyla, ALPHA D3, fosfat bağlayıcı bir ajan ile birlikte kullanılmalıdır.

- Böbrek fonksiyonları azalmış, böbrek taşı olan ve kalp hastalarında daha dikkatliolunmalıdır.

- Digoksin kullanan hastalarda, hiperkalsemi aritmiye neden olabileceğinden dahadikkatli olunmalıdır.

- Tiyazid diüretikleri ve kalsiyum kullanan hastalarda artmış hiperkalsemi riski vardır.

- Sarkoidoz, tüberküloz, silikoz gibi granülomatöz hastalıklarda, hidroksilasyonaktivitesine bağlı olarak vitamin D’ye duyarlılık artmaktadır.

- ALPHA D3, serum kalsiyum düzeylerini ve diğer ilgili biyokimyasal parametrelerindüzenli olarak izlenebileceği ortamlarda kullanılmalıdır.

- Hastanın durumuna bağlı olarak, plazma kalsiyum düzeyleri, haftalık / aylık aralarile ölçülmelidir.

- Tedavinin ilk devrelerinde (özellikle plazma kalsiyum düzeyleri relatif olarak yüksekdüzeyde bulunurken) ve kemiğin iyileşmesinin saptanabildiği son devrelerde, sık sıkizleme yapılması gereklidir.

- Hipoparatiroidizm gibi kemik ile önemli bir bağlantısı olmayan hastalıklarınbaşlangıç tedavilerinde de plazma kalsiyumu, düzenli olarak izlenmelidir.

- Eğer hiperkalsemi gelişirse, serum kalsiyum düzeyi normal düzeye gelinceye kadar(yaklaşık bir hafta) ALPHA D3 alımına derhal ara verilmeli ve eski hale dönmesindensonra, önceki dozun yarısı kullanılmalıdır. Hiperkalsemi riski; mineralizasyonbozukluğunun düzeyine, renal fonksiyon ve kullanılan ALPHA D3 dozu gibifaktörlere bağlıdır. Kemikte iyileşme olduğu biyokimyasal olarak tespit edildiğinde(örneğin plazma alkalin fosfataz düzeyinin normale dönmesi), ALPHA D3 dozuuygun olarak azaltılmaz ise hiperkalsemi görülebilir. Uzun süren hiperkalsemidenözellikle kronik böbrek rahatsızlığı olanlar kaçınmalıdır.

- ALPHA D3 az miktarda (her bir kapsül 100 mg’dan daha az) etanol (alkol) içerir.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Bildirilmemiştir.