ALPHA D3 1 mcg 50 kapsül Dozu

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Alpha D3 dozu, Alpha D3 dozaj, Alpha D3 doz aşımı, Alpha D3 uygulama, Alpha D3 kullanım şekli, Alpha D3 kullanımı, Alpha D3 kullanım süresi, Alpha D3 açmı tokmu, Alpha D3 nedir, Alpha D3 ne için kullanılır, Alpha D3 nasıl kullanılır, Alpha D3 faydaları, Alpha D3 etkileri, Alpha D3 günde kaç kez, Alpha D3 sabah mı akşam mı, Alpha D3 fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Başlangıç dozu: Yetişkinler ve 20 kg’dan daha büyük çocuklar: Günde 1 mikrogram. Günlük idame dozlar ise, genel olarak 0.25-2 mikrogram arasındadır.

Hiperkalsemiyi önlemek için, dozun, biyokimyasal cevaba göre ayarlanması önemlidir.

Biyokimyasal cevap; serumda kalsiyum, alkalin fosfataz ve paratiroid hormonu düzeylerini, idrarda kalsiyum itrahını, radyografik ve histolojik tahlilleri içerir.

Belirgin kemik hastalığı olanlar (böbrek yetmezliği hariç), hiperkalsemi gelişmeksizin daha yüksek dozlara tahammül edebilirler. Ancak, osteomalazi hastalarında, serum

kalsiyum düzeyinin hızla yükselmeyişi, muhakkak daha yüksek dozların gerekli olduğunu belirtmez, çünkü; artan barsak kalsiyum absorbsiyonundan elde edilenkalsiyum, demineralize olan kemikle birleşir.

Hastaların büyük bir çoğunluğu, günde 1 ila 3 mikrogram doza cevap verirler. Bu doz gereksinimi; kemik hastalığı olup ancak, biyokimyasal ve radyografik olarakdüzelmenin görüldüğü ve normal serum kalsiyum düzeylerine ulaşılan hipoparatiroidhastalarında genellikle azalır. Günlük idame dozlar ise, genel olarak 0.25-2 mikrogramarasındadır.

Uygulama şekli:

Kapsül yeterli miktarda su ile bütün olarak yutulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Bildirilmemiştir.

Pediyatrik Popülasyon:

20 kg’dan daha ağır çocuklarda günlük doz 1 mikrogram.

20 kg’dan daha hafif çocuklarda günlük doz kilogram başına 0,05 mikrogram (0,05 mikrogram/kg)

Geriyatrik Popülasyon:

Yaşlılardaki uygulama aynen erişkinlerdeki gibidir.

Doz aşımı ve tedavisi

Hiperkalsemi durumu, ALPHA D3’ün kesilmesi ile tedavi edilir. Şiddetli hiperkalsemi görüldüğünde, ilave olarak kıvrım (loop) diüretiklerin, intravenöz sıvıların vekortikosteroidlerin kullanılması gerekebilir.