ALPHA D3 1 mcg 50 kapsül Etkileşimi

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Alpha D3 etkileşimi, Alpha D3 etken madde, Alpha D3 yardımcı maddeler, Alpha D3 alkol, Alpha D3 etkileşim, Alpha D3 kullananlar, Alpha D3 dozu, Alpha D3 kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Barbitürat veya diğer antikonvülsan ilaçlar ile beraber kullanımında bu ilaçlar alfakalsidol’ün metabolizmasını artırdığından dolayı daha yüksek dozlardakullanılması gerekir.

Mineral yağ (uzun süreli) kolestiramin, kolestipol, sukralfat ve yüksek miktarda alüminyum içeren antasidlerin alınması ALPHA D3 ‘ün absorpsiyonunu azaltabilir.Kronik renal diyalize tabi olan hastalara magnezyum içeren antasid veya laksatiflerALPHA D3 ile birlikte verilirken dikkat edilmelidir, bu tarz kullanım hipermagnezemigelişmesine neden olabilir.

ALPHA D3’ün kalsiyum içeren preparasyonlar veya tiyazid diüretikler ile birlikte kullanımı hiperkalsemi riskini yükseltir.

Alfakalsidolün D vitamininin potent bir derivesi olması nedeniyle ALPHA D3 tedavisi süresince vitamin D ve analoglarının kullanılması önlenmelidir. Bu tarz kullanımdaadditif etkiler ve hiperkalsemi meydana gelebilir.

ALPHA D3 ile birlikte digitalis alan hastalar, hiperkalseminin kardiyak aritmileri presipite etmesi nedeniyle iyi bir şekilde gözlenmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon: Mevcut veri bulunmamaktadır.