ALPHA D3 1 mcg 50 kapsül Farmasötik Özellikleri

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Anhidrik Sitrik Asit Propil Gallat

E vitamini (dl-alfa Tokoferol)

Dehidratlı Etanol Arakis yağı Jelatin

Gliserol % 85 Anidrisorb 85/70 Titanyum dioksit (E171)

Sarı demir oksit (E172)

Siyah Mürekkep (S1277942)

6.2. Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

36 ay.

6.4.    Saklamaya yönelik özel uyarılar

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Securitainer 26/51    yüksek dansiteli beyaz polipropilen şişe

Cap sec 26mm    düşük dansiteli beyaz polietilen kapak

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.