VASOXEN PLUS 5/25 mg 28 film tablet Kontrendikasyonları

Ulagaylar Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Vasoxen Plus Kontrendikasyonları, Vasoxen Plus Sakıncaları, Vasoxen Plus etkileri, Vasoxen Plus alerji, Vasoxen Plus kullanım alanları, Vasoxen Plus zararları, Vasoxen Plus belirtileri, Vasoxen Plus kullanım süresi, Vasoxen Plus kullanım şekli, Vasoxen Plus etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

• Etkin maddelere ya da bölüm 6.1’de listenen yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık

• Diğer sülfonamid türevi ilaçlara karşı aşırı duyarlılık (hidroklorotiyazid bir sülfonamid türevi tıbbi üründür).

• Karaciğer yetmezliği veya karaciğer fonksiyonu bozukluğunda.

• Anüri, şiddetli böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi <30 ml/dk).

• Akut kalp yetmezliği, kardiyojenik şok ya da IV inotropik tedavi gerektiren kalp

yetmezliği dekompanzasyon atağı.

• Sino-atrial blok dahil olmak üzere hasta sinüs sendromu.

• İkinci ve üçüncü derece atriyoventriküler bloğu (Kalp pili olmadan).

• Bradikardi (tedaviye başlamadan önce kalp atım hızı < 60 bpm).

• Hipotansiyon (sistolik kan basıncı < 90 mmHg).

• Şiddetli periferik dolaşım bozuklukları.

• Bronkospazm ve bronşial astım öyküsü.

• Tedavi edilmemiş feokromositoma.

• Metabolik asidoz.