VASOXEN PLUS 5/25 mg 28 film tablet Saklanması

Ulagaylar Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Vasoxen Plus saklanması, Vasoxen Plus muhafazası, Vasoxen Plus soğuk, Vasoxen Plus nem, Vasoxen Plus karanlık, Vasoxen Plus ambalaj, Vasoxen Plus çocuklardan saklanması, Vasoxen Plus son kullanma tarihi, Vasoxen Plus firması, Vasoxen Plus kullanma talimatı, Vasoxen Plus üretici firma bilgilerini içerir.

5.VASOXEN PLUS'in saklanması

VASOXEN PLUS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VASOXEN PLUS'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VASOXEN PLUS'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi : ULAĞAYLAR İlaç San. ve Tic. A.Ş. Davutpaşa Cad. No. 12, (34010) Topkapı/İSTANBUL

Üretim yeri: İ.E. ULAGAY İlaç Sanayii Türk A.Ş. Davutpaşa Cad. No.12, (34010) Topkapı/İSTANBUL