POLIFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER IV infüzyon için çözelti 250 ml torba setsiz Gebelik

Polifarma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Polifleks Dekstroz gebelik kategorisi C'dir. Polifleks Dekstroz hamilelik kategorisi, Polifleks Dekstroz gebelik kategorisi, Polifleks Dekstroz emzirme, Polifleks Dekstroz anne sütüne geçer mi, Polifleks Dekstroz laktasyon, Polifleks Dekstroz hamilelerde kullanımı, Polifleks Dekstroz ve bebek, Polifleks Dekstroz kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / ve-veya / embriyona! / fetal gelişim / ve-veya / doğum / ve-veya /doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

POLİFLEKS %5
DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ üe hayvan üreme çalışmaları gerçekleştirilmemiştir. POLİFLEKS %5
DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ’nin gebe kadınlara uygulandığında fetusta hasara ya da üreme yeteneğinde bozulmaya yol açıp açmayacağı da büinmemektedir. POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ gebe kadınlarda dikkatle kullanılmalıdır.

POLİFLEKS %5
DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ elektrolit ve sıvı dengesi kontrol altında tutulduğu sürece gebelik ve laktasyonda kuüanılabilir.

Kalsiyumun plasentayı geçebildiği unutulmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Bu üacm anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilacm anne sütüne geçtiği bilindiğinden emzirmekte olan annelerde POLİFLEKS %5
DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ dikkatle kullanılmalıdır.

Kalsiyumun süte dağıldığı göz önünde tutulmalıdır.

Çözeltiye herhangi bir ilaç katılacaksa, kullanılan üacm özelliği ve bu ilacm gebelik ve laktasyondaki kuüanımı ayrıca değerlendirümelidir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Büinen herhangi bir etkisi yoktur.