FORTECAL D3 40 efervesan tablet Kullanımı

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.FORTECAL D3 nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

FORTECAL-D3,ü her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacımza danışınız.

Doktorunuz tarafmdan başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1-2 efervesan tablet kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu

Günde size önerilen miktarda FORTFC A L—D3’ü ağız yoluyla alınız.

FORTECAL-D3’ü bir bardak (200 mİ) suda eritiniz. Sonra bekletmeden tamamım içiniz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

4 yaş altı çocuklarda ve bebeklerde kullanmayınız.

4-8 yaş arası çocuklar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1 efervesan tableti bir bardak (200 mİ) suda eriterek çocuğunuza içiriniz.

Yaşlılarda kullanımı

Doktor tarafmdan başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1-2 efervesan tableti bir bardak (200 mİ) suda eriterek içiniz.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda F0RT£G<|ff-D3 kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer FORTECAL-D3 ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FORTECAL D3 kullanırsanız

Kaza ile gereğinden fazla tablet aldıysanız hemen doktorunuz veya eczacınız ile temasa geçiniz veya en yakın acil servise başvurunuz.

FORTECAL-D3'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FORTECAL D3'i kullanmayı unuttuysanız

FORTECAL-D3,ü almayı unuttuğunuzu fark ederseniz endişelenmeyiniz, mümkün olan en kısa sürede efervesan tabletinizi alınız ve kullanma talimatlarına uygun şekilde ilacı kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FORTECAL D3 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz FORTECAL-D3 ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuza danışmadan tedavinizi erken kesmeyiniz.