FORTECAL D3 40 efervesan tablet Kullananlar

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.FORTECAL D3 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FORTECAL D3'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Kalsiyum, D vitamini veya FORTECAL-D3’ün herhangi bir bileşenine karşı aşın duyarlılığınız varsa,

• Kanınızda ya da idrarınızda kalsiyum derişiminiz çok yüksekse ve bunlara neden olan herhangi bir hastalığınız varsa,

 • D vitamini fazlalığınız (hİpervitaminoz) varsa,
 • Böbrek ve idrar yolu taşı oluşturma riskiniz varsa,
 • Böbrekleriniz işlevlerini yapamayacak duruma gelmişse (böbrek yetmezliği)
 • Kanınızda ve/veya idrarınızda kalsiyum artışına    neden    olabilecek uzun süreli
 • hareketsizlik durumunuz varsa,

  bu ilacı kullanmayınız.

  FORTECAL-D3’ü aşağıda belirtilen durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

  Eğer,

  • Başlıca belirtileri kuru öksürük ve eforla ortaya çıkan ilerleyici nefes darlığı olan sarkoidoz (bir tür bağışıklık sistemi hastalığı) hastası iseniz,

 • Böbrek işlevleriniz bozuksa,
 • Böbrek taşınız varsa veya ailenizde böbrek taşı olanlar varsa,
 • İdrarda kalsiyum seviyesinin yüksek olması (Hiperkalsüri),
 • Kanda fosfat seviyeniz düşükse (Hİpofosfatemi),
 • Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere    karşı intoleransınız olduğu
 • söylenmişse,

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  FORTECAL D3'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yüksek kalsiyum içerikli gıdalar ve bununla birlikte F O RT E C A L- D 3? ü n etkisini arttıracak süt ürünlerine dikkat ediniz. Bir litre süt 1200 mg kalsiyum içermektedir.

  Belirli gıda maddeleriyle (örneğin, oksalik asit, fosfat veya yağ asidi içeren gıda maddeleri) olan etkileşimlerin ortaya çıkması mümkündür.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  FORTECAL -D3 yüksek dozda D vitamini içerir. Gebelik döneminde yüksek dozda D vitamininden kaçınmak gerekir. Zira kanda kalsiyum oranının uzun süreli artışı (hiperkalsemi) bebekte beden ve zekanın gelişme geriliğine, kalp damarlarında daralmaya (supravalvüler aort stenozu) ve göz hastalıklarına (retinopati) neden olabilir.

  FORTECAL-D3 gebelik döneminde ancak doktor gözetimi altında kullanılabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  D vitamini ve onun metabolizma ürünleri anne sütüne geçer. Ancak, önemli bir etki beklenmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  FORTECAL -D3’ün araç ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

  Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan Önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün, her efervesan tabletinde 3,94 mmol (90,58 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıda yer alan ilaçlan kullanıyor iseniz FORTECAL^-D^e başlamadan önce doktorunuza bildiriniz:

  • Diğer D vitaminleri, FORTECAL-D3’ün etkisini arttırır.

  • Belirli idrar söktürücü ilaçlar (Tiyazid türü diüretikler) kalsiyum dengesini azaltır. FORTECAL-D3,ün benzer ilaçlarla aym zamanda alınması durumunda, kan kalsiyum seviyesinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

  • Epilepsi(sara) ve kalp ritmi bozuklanna karşı kullanılan ilaçlar (Fenitoin) veya sinir sistemine etkileri olan ilaçlar (Barbitüratlar) ile birlikte kullanılması vitamin D’nin etkisinin azalmasına neden olabilir.

 • İltihaplı durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar (Glukokortikoidler) birlikte kullanılması durumunda D vitamini etkisinin azalmasına neden olabilir.
 • • Kalp gücünü arttıran ilaç tedavisi (Digoksin ve diğer kardiyak glikozidleri) ile birlikte FORTEC AL-D3 ’ ün kullanılması kalp ritim bozukluğuna neden olabilir. Bu durumlarda EKG, kan ve idrardaki kalsiyum düzeyi takip edilmelidir.

  • Kemik erimesi hastalığının (Osteoporoz) tedavisinde kullanılan ilaçlarla (Bifosfonatlann ve sodyum florürün) aynı zamanda alınması durumunda, bu ilaçlann emilimi azalabilir. FORTECAL-D3 ile bu ilaçlann kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.

 • FORTECAL-D3 ile birlikte kullanıldıklarında, antibiyotiklerin (Tetrasiklinler, kinolonlar, bazı sefalosporinler, ketokonazol gibi) etkileri azalabilir. FORTECAL-D3 ile bu ilaçlann kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.
 • • Kalsiyum tuzlan T4 emilimini azaltabilir, bu nedenle levotiroksin kullananlarda 4 saat ara ile kullanılmalıdır.

  • Kalsiyum içeren preparatlar kalsiyum kanallannı doyurarak Verapamil gibi kalsiyum kanal blokörlerinin etkinliğini azaltabilir.

  • Atenolol gibi beta blokörlerle kalsiyum içeren preparatlann birlikte kullanılması beta blokörlerin kandaki seviyesini değiştirebilir.

  • FORTECAL-D3 çinkonun emilimini azaltabilir.

  Eğer reçeieli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.