FORTECAL D3 40 efervesan tablet Uyarılar

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Fortecal D3 uyarılar, Fortecal D3 zararları, Fortecal D3 önlemler, Fortecal D3 riskler, Fortecal D3 yan etkisi, Fortecal D3 alerji, Fortecal D3 alkol, Fortecal D3 hamileler, Fortecal D3 emzirme, Fortecal D3 araç kullanımı, Fortecal D3 fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uyarılar

Böbrek taşı ve hiperkalsiüri geçmişi olan hastalarda doktor kontrolü altında kullanılır. Kalsiyum karbonat emilim bozukluğu en fazla mide asit salgısının olmadığı hastalarda görülmektedir; fakat bu hastalarda hiperkalsemi ve hiperkalsiüri ancak uzun süreli tedavi sonrası gelişebilir. Yüksek doz D vitamini ve kalsiyum tedavisi gören hastalarda düzenli olarak plazma kalsiyum seviyesini takip etmek amacıyla protein seviyelerinin ölçülmesi gerekir. Böbrek diyalizi gören hastalarda fosfat bağlayıcı olarak kullanıldığında serum fosfat ve kalsiyum seviyeleri düzenli olarak ölçülür. Kardiyak glikozidleri ve tiyazid sınıfı diüretik kullanan hastalarda hiperkalsemi eşlik edebileceğinden serum kalsiyum düzeyi düzenli olarak izlenmelidir.

FORTECAL-D3
, önerilen dozlardan daha yüksek dozlarda uzun süreli kullanılmamalıdır. Özellikle kronik renal yetmezliği olan hastalarda magnezyum içeren antasitlerle birlikte kullanımı hipermagnezemiye yol açabilir. Sarkoidoz hastalannda dikkatle kullanılmalıdır.

Laktoz uyansı:

Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorbsiyon problemi olan hastalann bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Sodyum uyansı:

Bu tıbbi ürün, her efervesan tabletinde 3,94 mmol (90,58 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

FORTECAL -EVün araç ve makine kullanma yeteneği üzerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.