FORTECAL D3 40 efervesan tablet Zararları

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Fortecal D3 zararları, Fortecal D3 önlemler, Fortecal D3 riskler, Fortecal D3 uyarılar, Fortecal D3 yan etkisi, Fortecal D3 istenmeyen etkiler, Fortecal D3 cinsel, Fortecal D3 etkileri, Fortecal D3 tedavi dozu, Fortecal D3 aç mı tok mu, Fortecal D3 hamilelik, Fortecal D3 emzirme, Fortecal D3 alkol, Fortecal D3 kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Advers etkiler sistem-organ sınıfına göre şu esaslar kullanılarak sıralandınlmaktadır:

Çok yaygın (>1/10); yaygm (>1/100 ila <1/10); yaygm olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1
/
10.000
ila <
1
/
1
.
000
); çok seyrek (<
1
/
10
.
000
), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Metabolizma ve beslenme hastalıkları:

Yaygın olmayan: Hiperkalsemi, hiperkalsüri ve hipofosfatemi

Gastrointestinal hastalıkları:

Seyrek: Kabızlık, flatülans, bulantı, kann ağnsı, ishal

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Seyrek: Kaşmtı, cilt döküntüsü, ürtiker

Aynca kalsiyum-vitamin D3
kullanan hastalarda nadiren de olsa baş ağnsı, süt alkali sendromu ya da aşın kullanıma bağlı olarak böbrek taşı, iştahsızlık, rebound asit salımı, şişkinlik, laksatif etki, kusma, ağız kuruluğu, peptik ülser, geğirme, gastrik aşın salgı, kemik ağnsı, kas zafiyeti, uyku hali ve konfüzyon görülebilir. Yüksek doz alan hastalarda veya böbrek diyalizi gören hastalarda alkaloz oluşabilir. Fosfat bağlayıcı olarak uzun süre kullanıldığında bazen doku kalsifıkasyonu görülebilir.

Gece idrara çıkmada artış, metalik tat gibi yan etkiler görülebilir.