ITRAXYL 100 mg 28 mikropellet kapsül Endikasyonları

Keymen Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Itraxyl endikasyonları, Itraxyl tedavisi, Itraxyl ne işe yarar, Itraxyl neye yarar, Itraxyl ne için kullanılır, Itraxyl nedir, Itraxyl faydaları, Itraxyl ne ilacı, Itraxyl ne zaman kullanılır, Itraxyl kullananlar bilgilerini içerir.

Endikasyonlar

ITRAXYL aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

• Jinekolojik endikasyonlar:

- Vulvovajinal kandidiyazis

• Dermatolojik / mukozal / oftalmolojik endikasyonlar:

- Dermatomikozlar

- Pitriyazis versikolor

- Oral kandidiyazis

- Fungal keratit

• Dermatofit ve/veya mayaların neden oldukları onikomikozlar

• Sistemik mikozlar:

- Sistemik aspergilloz ve kandidiyazis

- Kriptokokoz (kriptokoksik menenjit dahil): Kriptokokozu olan immün yetmezliklihastalarda ve santral sinir sistemi kriptokokozu olan hastaların tümünde, ITRAXYLsadece ilk seçenek tedavisi uygun bulunmadığında ya da etkisiz olduğu gösterildiğindeendikedir.

- Histoplazmoz

- Blastomikoz

- Sporotrikoz

- Parakoksidioidomikoz

- Diğer ender görülen sistemik ya da tropikal mikozlar