ITRAXYL 100 mg 28 mikropellet kapsül Dozu

Keymen Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Itraxyl dozu, Itraxyl dozaj, Itraxyl doz aşımı, Itraxyl uygulama, Itraxyl kullanım şekli, Itraxyl kullanımı, Itraxyl kullanım süresi, Itraxyl açmı tokmu, Itraxyl nedir, Itraxyl ne için kullanılır, Itraxyl nasıl kullanılır, Itraxyl faydaları, Itraxyl etkileri, Itraxyl günde kaç kez, Itraxyl sabah mı akşam mı, Itraxyl fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

ITRAXYL’in en iyi şekilde emilebilmesi için, yemekten hemen sonra tok kamına alınması gereklidir. Mikropellet kapsüller açılmadan, bütün olarak alınmalıdır.

Dermatolojik / mukozal / oftalmolojik endikasyonlar

Endikasyon

Doz

Tedavi süresi

Dermatomikoz

Günde 1 kez 200 mg veya

Günde 1 kez 100 mg

7 gün veya15 gün

Plantar tinea pedis ve palmar tinea manus gibikeratinizasyonun fazlaolduğu yerlerdekienfeksiyonlar

Günde 2 kez 200 mg veya

Günde 1 kez 100 mg

7 gün veya30 gün

Pitriyazis versikolor

Günde 1 kez 200 mg

7 gün

Oral kandidiyazis

Günde 1 kez 100 mg

15 gün

Bağışıklık sistemi yetersiz bazı hastalarda (ör. Nötropenik, AIDS’li veya organ nakli uygulanan hastalar) itrakonazolün oral biyoyararlanımı azalabilir. Bu nedenle dozun ikikatma çıkarılması gerekebilir.

Fungal keratit

Günde 1 kez 200 mg

21 gün

Tedavinin süresi klinik yanıta göreayarlanmalıdır.

Dermatofit ve / veya mayaların neden oldukları onikomikoz

Onikomikoz Kür tedavisi

Doz ve Tedavi Süresi

Kür tedavisi (aşağıdaki tabloya bakınız): Kür tedavisi bir hafta süreyle günde iki kez, ikimikropellet kapsül ITRAXYL (günde iki kez200 mg) ile yapılır. El tırnak enfeksiyonlarıiçin iki, ayak tırnak enfeksiyonları için üç kürtedavisi önerilir. Kür tedavilerine, daima 3haftalık ilaç kullanılmayan dönemlerle araverilmelidir. Klinik yanıt, tedavininkesilmesinden sonra, tırnak tekrar uzadıkça

Onikomikozun

yeri

Hafta

görülür.

Hafta

Hafta

Hafta

Hafta

Hafta

Hafta

Hafta

Kür 2

Itraxyl

kullanılmayan haftalar

Ayak ya da el ve ayakonikomikozu

Sadece el onikomikozu

Onikomikoz Sürekli tedavi

Kür 1

Kür 1

Ayak ya da

el ve ayak onikomikozu

Itraxyl

kullanılmayan haftalar

Itraxyl

kullanılmayan haftalar

Doz

Hafta

Kür 3

Kür 2

Tedavi süresi

Günde 1 kez 200 mg

3 ay

ITRAXYL’in deriden ve tırnaklardan atılımı, plazmadan atılımmdan daha yavaştır. Bu nedenle, optimal klinik ve mikolojik yanıt, dermatolojik enfeksiyonlarda tedavininkesilmesinden 2-4 hafta sonra, tırnak enfeksiyonlarında 6-9 ay sonra görülür.

Sistemik mikozlar

Endikasyon

Doz

Ortalama

Tedavi

Süresi1

Not

Aspergilloz

Günde 1 kez 200 mg

2-5 ay

İnvaziv veya disemine hastalıklarda doz günde2 kez 200 mg’aartırılmalıdır.

Kandidiyazis

Günde 1 kez 100-200 mg

3 hafta -7 ay

İnvaziv veya disemine hastalıklarda doz günde2 kez 200 mg’aartırılmalıdır.

Menenjit dışı Kriptokokoz

Günde 1 kez 200 mg

2 ay - 1 yıl

Kriptokoksik

menenjit

Günde 2 kez 200 mg

2 ay - 1 yıl

İdame tedavisi ile ilgili bilgiler için 4.4 Özel KullanımUyarıları ve Önlemleri bölümünebakınız.

Histoplasmoz

Günde 1 kez 200 mg - Günde 2 kez 200 mg

8 ay

Blastomikoz

Günde 1 kez 100 mg - Günde 2 kez 200 mg

6 ay

Lenfokutanöz ve

Günde 1 kez 100 mg

3 ay

Kutanöz

Sporotrikoz

Parakoksidioido-

mikoz

Günde 1 kez 100 mg

6 ay

Bu dozlardaki ITRAXYL tedavisinin,AIDS’li

parakoksidioidomikoz hastalarmdaki etkinliğihakkında veribulunmamaktadır.

Kromomikoz

Günde 1 kez 100200 mg

6 ay

’Tedavinin süresi klinik yanıta göre ayarlanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda oral itrakonazolün kullanımı ile ilgili veriler sınırlıdır. İtrakonazolün bu hasta popülasyonunda kullanımında dikkatli olunmalıdır (bkz.Bölüm 5.2).

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda oral itrakonazolün kullanımı ile ilgili veriler sınırlıdır. İtrakonazolün bu hasta popülasyonunda kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

ITRAXYL’in çocuklarda kullanımı ile ilgili klinik veriler sınırlı olduğundan sağlanabilecek yarar, potansiyel riskin üzerinde olmadıkça çocuklarda kullanılması önerilmez (bkz. Bölüm

4.4) .

Geriyatrik popülasyon:

ITRAXYL’in yaşlılarda kullanımı ile ilgili klinik veriler sınırlı olduğundan sağlanabilecek yarar, potansiyel riskin üzerinde olmadıkça yaşlılarda kullanılması önerilmez (bkz. Bölüm

4.4) .

Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımıyla ilgili herhangi bir bilgi mevcut değildir.

Doz aşımı durumunda destekleyici önlemler uygulanmalıdır. İlk saat içinde mide lavajı uygulanabilir. Uygun olduğu durumlarda aktif kömür verilebilir.

İtrakonazol, hemodiyaliz ile uzaklaştırılamaz.

Bilinen spesifik bir antidotu yoktur.