ITRAXYL 100 mg 28 mikropellet kapsül Farmasötik Özellikleri

Keymen Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mısır nişastası Sukroz

Hidroksipropilmetil selüloz 2910 Polietilenglikol 20000 İndigotin (El 32)

Eritrosin (E 127)

Titanyum dioksit (El 71)

Jelatin

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajı içinde saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Her birinde pellet formunda 100 mg itrakonazol içeren beyaz-mor kapsüller halinde 4, 15, 28’lik Al/PVC-PVDC blisterlerde sunulmuştur.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.