CISTEIL 1200 mg 30 efervesan granül içeren saşe Uyarılar

Ulm Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cisteil uyarılar, Cisteil zararları, Cisteil önlemler, Cisteil riskler, Cisteil yan etkisi, Cisteil alerji, Cisteil alkol, Cisteil hamileler, Cisteil emzirme, Cisteil araç kullanımı, Cisteil fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uyarılar

Asetilsistein uygulamasından sonra bronşiyal sekresyonlarda belirgin bir artış olabilir. Bu durumda eğer öksürük refleksi veya öksürük yeterli değilse hava yolunun açık tutulmasına dikkat edilmelidir. Astımlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Kullanıma hazırlanırken, özellikle atopik kişiler ve astımlı hastalar tarafından CİSTEİL’in inhale edilmemesine dikkat edilmelidir.

Asetilsistein kullanımıyla bağlantılı olarak Stevens-Johnson sendromu ve Lyell’s sendromu gibi şiddetli cilt reaksiyonlarının oluşumu nadiren bildirilmiştir. Eğer kütanöz ya da mukozal değişiklikler ortaya çıkarsa zaman kaybetmeden bunun asetilsistein ile ilgisi araştırılmalı ve gerektiğinde CİSTEİL kullanımı sonlandırılmalıdır.

Astımlı ve ülser geçmişi olan hastalarda CİSTEİL dikkatle kullanılmalıdır.

Aspartam (E 951) uyarısı:

CİSTEİL her bir efervesan granül içeren saşesinde 40 mg aspartam içerdiğinden dolayı fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

Sorbitol (E 420) uyarısı:

CİSTEİL her bir efervesan granül içeren saşesinde 3605mg sorbitol içerdiğinden dolayı nadir kalıtımsal früktoz intolerans problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

CİSTEİL'in araç ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi olumsuz bir etkisi bildirilmemiştir.