CISTEIL 1200 mg 30 efervesan granül içeren saşe İçeriği

Ulm Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cisteil içeriği, Cisteil formülü, Cisteil içerik, Cisteil içindekiler, Cisteil yardımcı maddeler, Cisteil bileşenleri, Cisteil Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CİSTEİL 1200 mg efervesan granül içeren saşe

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Asetilsistein 1200,00 mg

Sorbitol (E 420) 3605,00 mg

Aspartam (E 951) 40.00 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.