CISTEIL 1200 mg 30 efervesan granül içeren saşe Zararları

Ulm Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cisteil zararları, Cisteil önlemler, Cisteil riskler, Cisteil uyarılar, Cisteil yan etkisi, Cisteil istenmeyen etkiler, Cisteil cinsel, Cisteil etkileri, Cisteil tedavi dozu, Cisteil aç mı tok mu, Cisteil hamilelik, Cisteil emzirme, Cisteil alkol, Cisteil kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Asetilsistein kullanımına bağlı yan etkiler görülme sıklığına göre aşağıda belirtilmektedir: Çok yaygın [> 1/10], yaygın [> 1/100 ila < 1/10], yaygın olmayan [> 1/1,000 ila < 1/100], seyrek [> 1/10,000 ila <1/1,000], çok seyrek [< 1/10,000], bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Seyrek: Dispne, bronkospazm (özellikle bronşiyal astımla birlikte hiperreaktif bronşiyal sistem hastalıkları olanlarda rastlanmaktadır).

Gastrointestinal hastalıklar

Seyrek: Stomatit, mide yanması, mide bulantısı, kusma ve diyare. CİSTEİL kullanımı esnasında içeriğindeki sorbitolden dolayı gastrik rahatsızlıklar (sindirim güçlüğü) ve diyare meydana gelebilir.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, ürtiker, ekzantem, raş, bronkospazm, anjiyoödem, taşikardi, hipotansiyon).

Çok seyrek: Şoka kadar gidebilen anafilaktik reaksiyonlar.