CISTEIL 1200 mg 30 efervesan granül içeren saşe Kullanımı

Ulm Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.CISTEIL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

14 yaş üzerindeki ergenlerde ve erişkinlerde;

Solunum yollarını ilgilendiren hastalıklarda artmış sekresyonu azaltmak ve atılımı kolaylaştırmak amacıyla günde 1 kez efervesan granül içeren saşe uygulanır.

Parasetamol zehirlenmesinde, yükleme dozu; 140 mg/kg, idame dozu ise; 4 saatte bir 70 mg/kg (toplam 17 doz ) olarak önerilir.

CİSTEİL kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Uygulama yolu ve metodu

CİSTEİL sadece ağız yoluyla alınır.

İlacınızı çözelti haline getirildikten sonra aç veya tok karnına alabilirsiniz. İlacın hazırlanması:

Bir saşe içeriği su bardağı içerisine boşaltılarak üzerine yarısına dek (100 mL) içme suyu eklenir. Karıştırılarak tamamen çözünmesi sağlanır. Saydam olmayan (opelasan) görünümdeki çözelti ağız yolundan uygulanır.

Hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalı, kalan bölümü atılmalıdır.

Çocuklarda kullanımı

12 yaşın altındaki çocuklarda, CİSTEİL'in bu yaş grubuna uygun formunun kullanılması önerilir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

CİSTEİL daha fazla nitrojenli maddenin sağlanmasından kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır. (bkz. CİSTEİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ bölümü)

Eğer CİSTEİL 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CISTEIL kullanırsanız

Özel bir tedavi şekli mevcut değildir. Destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi yapılır.

CİSTEİL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

CISTEIL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CISTEIL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.