ASEMAX 300 mg 20 film tablet Endikasyonları

Hüsnü Arsan Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Asemax endikasyonları, Asemax tedavisi, Asemax ne işe yarar, Asemax neye yarar, Asemax ne için kullanılır, Asemax nedir, Asemax faydaları, Asemax ne ilacı, Asemax ne zaman kullanılır, Asemax kullananlar bilgilerini içerir.

Endikasyonlar

ASEMAX aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

• Toplum kaynaklı pnömoni: Haemophilus influenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil),

Haemophilus parainfluenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil),
Streptococcus pneumoniae
(yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve
Morcccella catarrhalis’\x\
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar

• Kronik bronşitin akut alevlenmeleri: Haemophilus influenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil),
Haemophilus parainfluenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil),
Streptococcus pneumoniae
(yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve
Moraxella catarrhalis’
in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar

• Akut maksiller sinüzit: Haemophilus influenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil),
Streptococcus pneumoniae
(yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve
Morcaella catarrhalis’m
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar

• Farenjit/Tonsillit: Streptococcus pyogenes’in
neden olduğu enfeksiyonlar.
Streptococcus pyogenes’
in orofarinksten eradikasyonunda etkili olmakla birlikte, sefdinirin,
Streptococcus pyogenes’t
bağlı farenj it/tonsi 11 i ti izleyen romatizmal ateşten korunmada etkili olup olmadığı değerlendirilmemiştir. Sadece intramüsküler penisilin romatizmal ateş korunmasında etkilidir.