ASEMAX 300 mg 20 film tablet Ruhsat Bilgileri

Hüsnü Arsan Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

HÜSNÜ ARSAN İlaçları A.Ş.

34398 Maslak/ İSTANBUL

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

11/11