ASEMAX 300 mg 20 film tablet İçeriği

Hüsnü Arsan Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Asemax içeriği, Asemax formülü, Asemax içerik, Asemax içindekiler, Asemax yardımcı maddeler, Asemax bileşenleri, Asemax Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ASEMAX 300 mg film kaplı tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her tablette 300 mg sefdinir

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.