ASEMAX 300 mg 20 film tablet Farmasötik Özellikleri

Hüsnü Arsan Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Çekirdek:

Kalsiyum karboksimetilselüloz,

Mikrokristalin selüloz PH 101,

Polioksil 40 stearat,

Magnezyum stearat,

Kolloidal anhidrus silika,

Kaplama:

Methocel E5,

Titanyum dioksit,

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atık Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklan Kontrol Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.