ASEMAX 300 mg 20 film tablet Saklanması

Hüsnü Arsan Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Asemax saklanması, Asemax muhafazası, Asemax soğuk, Asemax nem, Asemax karanlık, Asemax ambalaj, Asemax çocuklardan saklanması, Asemax son kullanma tarihi, Asemax firması, Asemax kullanma talimatı, Asemax üretici firma bilgilerini içerir.

5.ASEMAX'in saklanması

ASEMAX'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. ASEMAX’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kutusunda saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ASEMAX'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ASEMAX'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş.

34398 Maslak/ İSTANBUL Üretim yeri:

Pharma Vision San. ve Tic. A.Ş.

34010 Topkapı / İSTANBUL