ZELASS-M %0.05 steril göz damlası 6 ml Zararları

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Zelass zararları, Zelass önlemler, Zelass riskler, Zelass uyarılar, Zelass yan etkisi, Zelass istenmeyen etkiler, Zelass cinsel, Zelass etkileri, Zelass tedavi dozu, Zelass aç mı tok mu, Zelass hamilelik, Zelass emzirme, Zelass alkol, Zelass kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100, < 1/10); yaygın olmayan (>1/1.000, < 1/100); seyrek (>1/10.000, < 1/1.000), çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok Seyrek: Aleıjik reaksiyonlar Göz hastalıkları

Seyrek: Geçici olarak gözde hafif irritasyon Gastrointestinal hastalıklar

Çok Seyrek: Acı tat

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesineolanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu TürkiyeFarmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir, (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0800 314 0008; faks: 03122183599)