ZELASS-M %0.05 steril göz damlası 6 ml Ruhsat Bilgileri

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

No:l 34303 Küçükçekmece-İstanbul Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0212 697 00 24

8. RUHSAT NUMARASI

2016/203

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 28.04.2016 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

8/8