ZELASS-M %0.05 steril göz damlası 6 ml Kullanımı

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.ZELASS-M nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ZELASS-M daima doktorun önerdiği biçimde kullanılmalıdır. Kullanım hususunda emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktor tarafından farklı bir biçimde önerilmedikçe her göze, günde 2 kez (sabah ve akşam) l’er damla damlatınız. Yoğun rahatsızlık durumunda bu doz gerektiğinde günde 4 kez hergöze l’er damlaya artırılabilir.

Mevsimsel alerjik konjunktivit:

Kendinizde veya 4 yaş ve üzeri çocuğunuzda aynı dozu kullanınız. Eğer, alerjene maruz kalmanız söz konusuysa, önlem olarak evden ayrılmadan önce ZELASS-M uygulamalısınız.Perenial (mevsimsel olmayan) alerjik konjunktivit:

Kendinizde veya 12 yaş ve üzeri çocuğunuzda aynı dozu kullanınız.

Klinik çalışmalarda bu ilacın güvenliliği ve etkililiği 6 haftaya kadar olan bir dönemde gösterilmiştir; dolayısıyla her bir tedavi dönemi, 6 haftalık süreyi aşmamalıdır.

 • ZELASS-M'nin şişesini alınız.
 • Ellerinizi yıkayınız.
 • Şişenin kapağını açınız.
 • Kapağın altında bulunan halkayı çıkarınız (bkz. Resim 3 ve Resim 4).
 • Kapağı halka olmadan tekrar kapatınız. Kapak içerisindeki plastik pin şişenin ucunudelecektir (bkz. Resim 5)
 • Göz kapak kenarlarınızdaki nemi uzaklaştırmak için nazikçe göz çevrenizi temiz bir mendil ile siliniz (Şekil 1). Koruyucu başlığı çıkarınız, başınızı hafifçe arkaya yaslayınız, nazikçe altgöz kapağınızı aşağıya doğru çekiniz (Şekil 2), oluşan konjunktival keseye dikkatlice birdamla damlatınız (Şekil 3). Damlanın ucunun herhangi bir yere değmemesine dikkat ediniz.Alt göz kapağınızı bırakınız ve burun kökünüze doğru gözünüzün iç köşesini hafifçebastırınız (Şekil 4). Gözünüz üzerinde damlanın yayılması için gözünüzü birkaç dakikakapatınız.

  Aynı işlemi diğer gözünüze de uygulayınız.

  Şekil 4

  Uygulama yolu ve metodu

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Mevsimsel alerjik konjunktivit:

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

  Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer ZELASS-M’ın etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ZELASS-M kullanırsanız

  ZELASS-M’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila konuşunuz.

  Aşırı dozla ilişkili herhangi bir özel reaksiyon bilinmemektedir ve belirtildiği şekilde kullanımda doz aşımı beklenmemektedir.

  ZELASS-M'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer ZELASS-M’ı uygulamayı unutursanız, özel bir önlem almanıza gerek yoktur.

  Sonraki dozu her zamanki saatte alınız. Gerektiğinde iki uygulama zamanı arasında da ZELASS-M’ı kullanabilirsiniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ZELASS-M ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler