ZELASS-M %0.05 steril göz damlası 6 ml Dozu

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Zelass dozu, Zelass dozaj, Zelass doz aşımı, Zelass uygulama, Zelass kullanım şekli, Zelass kullanımı, Zelass kullanım süresi, Zelass açmı tokmu, Zelass nedir, Zelass ne için kullanılır, Zelass nasıl kullanılır, Zelass faydaları, Zelass etkileri, Zelass günde kaç kez, Zelass sabah mı akşam mı, Zelass fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Uygulama sıklığı ve süresi:

Mevsimsel alerjik konjunktivit:

Erişkinler ve 4 yaş ve üzerindeki çocuklar için önerilen doz, her göze günde 2 defa Eer damladır, gerektiğinde doz günde 4 defaya çıkarılabilir. Aleıjen ile karşılaşma bekleniyor iseZELASS-M, karşılaşma öncesinde profılaktik olarak kullanılabilinir.

Perenial alerjik konjunktivit:

Erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklar için önerilen doz her göze günde 2 defa (sabah ve akşam) l’er damladır, gerektiğinde dozaj günde 4 defaya çıkarılabilir.

Güvenliliği ve etkililiği 6 hafta süreli klinik çalışmalarda gösterildiği için, kullanım süresi maksimum 6 hafta ile sınırlandırılmalıdır.

Uygulama şekli:

Göze uygulanır.

Alt gözkapağı bir elin işaret parmağı ile çekilerek, konjunktival keseye uygulanır.

Damlalığın ucu herhangi bir yere değdirilmemelidir.

• ZELASS-M’nin şişesini alınız.

• Ellerinizi yıkayınız.

• Şişenin kapağını açınız.

• Kapağın altında bulunan halkayı çıkarınız (bkz. Resim 3 ve Resim 4).

• Kapağı halka olmadan tekrar kapatınız. Kapak içerisindeki plastik pin şişenin ucunudelecektir (bkz. Resim 5)

• Şişeyi, başparmağınız ve orta parmağınız arasında ucu aşağı bakacak şekilde ters tutunuz.

• Başınızı arkaya yaslayınız. Temiz parmağınızla göz kapağınızı, göz kapağınız ile gözünüzarasında bir cep oluşana kadar açınız. Damla buraya damlatılacaktır.

• Şişenin ucunu gözünüze yakın bir noktaya getiriniz. Yardımı olacaksa aynayı kullanınız.

• Damlayı gözünüze veya göz kapağınıza, gözünüzün çevresine veya başka yüzeyleredeğdirmeyiniz. Damlaya mikrop bulaşabilir.

• Her seferinde bir damla ZELASS-M damlatmak için ters şişenin dibine hafifçe basınız.

• ZELASS-M’yi kullandıktan sonra, göz kapağınızı serbest bırakınız, gözünüzü kapatınız

ve bir parmağınızla burnunuzun yanından gözünüzün kenarına bastırınız. Bu ZELASS-M’nin vücudunuzun diğer bölgelerine geçmesini engellemeye yardımcı olur.

• Eğer damlayı iki gözünüzde de kullanıyorsanız, diğer gözünüz için aynı uygulamayıtekrarlayınız.

• Kullanımdan hemen sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.

• Diğer şişeyi açmadan önce, bir şişeyi tamamen kullanınız.

• Eğer damlayı gözünüzden dışarı damlatırsanız tekrar deneyiniz.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Normal dozlarda kullanılabilir. Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Mevsimsel alerjik konjunktivitte 4 yaşından küçük çocuklarda güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir. 4 yaş ve üzerindeki çocuklar için önerilen dozlarda kullanılır. Dozayarlanmasına gerek yoktur.

Perenial aleıjik konjunktivitte 12 yaşından küçük çocuklarda güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir. 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda normal önerilen dozlarda kullanılır.

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Geriyatrik popülasyon:

Normal erişkin dozunda kullanılabilir. Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Doz aşımı ve tedavisi

Oküler doz aşımı sonrası spesifik reaksiyonlar bilinmemektedir ve oküler yolla uygulamayla doz aşımı reaksiyonları beklenmemektedir.

İnsanlarda azelastin hidroklorürün toksik dozlarının uygulanmasıyla ilgili herhangi bir deneyim bulunmamaktadır. Hayvan deneylerinin sonuçlarına bağlı olarak aşırı dozaj veyaintoksikasyon durumunda merkezi sinir sisteminde bozukluklar beklenebilir.

Önerilen tedavi

Herhangi bir doz aşımı durumunda gelişebilecek olası bozukluklara karşı tedavi semptomatik olmalıdır. Bilinen bir antidotu yoktur.