UROREC 4 mg 30 kapsül {8699530150013} Gebelik

Recordati Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Urorec gebelik kategorisi B'dir. Urorec hamilelik kategorisi, Urorec gebelik kategorisi, Urorec emzirme, Urorec anne sütüne geçer mi, Urorec laktasyon, Urorec hamilelerde kullanımı, Urorec ve bebek, Urorec kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

UROREC yalnızca erkek hastalara yönelik olduğu için geçerli değildir.

Gebelik ve Laktasyon

UROREC yalnızca erkek hastalara yönelik olduğu için geçerli değildir.

Üreme yeteneği / fertilite

Klinik çalışmalarda, silodosinin farmakodinamik özellikleri nedeniyle UROREC'le tedavi sırasında azalmış ya da spermin hiç olmadığı ejakülasyonun ortaya çıktığı gözlenmiştir (bölüm 4.8'e bakınız). Tedaviye başlanmadan önce, hasta erkek fertilitesini geçici olarak etkileyecek bu etkinin meydana gelebileceğiyle ilgili bilgilendirilmelidir.