UROREC 4 mg 30 kapsül {8699530150013} Dozu

Recordati Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Urorec dozu, Urorec dozaj, Urorec doz aşımı, Urorec uygulama, Urorec kullanım şekli, Urorec kullanımı, Urorec kullanım süresi, Urorec açmı tokmu, Urorec nedir, Urorec ne için kullanılır, Urorec nasıl kullanılır, Urorec faydaları, Urorec etkileri, Urorec günde kaç kez, Urorec sabah mı akşam mı, Urorec fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi:

Önerilen doz günde 1 kapsül UROREC 8 mg’ dır.

Özel hasta gruplarında, bir kapsül UROREC 4 mg önerilir (’Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler’ bölümüne bakınız).

Uygulama şekli:

Kapsül, tercihen hergün aynı saatte yemekle birlikte alınmalıdır. Kapsül kırılmamak ya da çiğnenmemelidir, tercihen 1 bardak suyla bütün olarak yutulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda (CL „ 50 - 80 ml/dak) doz ayarlaması gerekli

CR

değildir.

Orta derecede böbrek yetmezliği (CLcr 30 - 50 ml/dak) olan hastalar için başlangıç dozu günlük 4 mg olarak önerilmektedir, hastaların bireysel cevabına bağlı olarak bir haftalık tedaviden sonra doz günde bir defa 8 mg’a yükseltilebilir. Ciddi böbrek yetmezliği (CLcr <30 ml/dak) olan hastalarda kullanımı önerilmez (bölüm 4.4 ve 5.2’ye bakınız).

Karaciğer yetmezliği:

Hafif - orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Hiçbir veri olmadığından ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı önerilmemektedir (bölüm 4.4 ve 5.2’ye bakınız).

Pediyatrik popülasyon:

Çocuk ve ergenlerde UROREC kullanımı için uygun bir endikasyonu bulunmamaktadır.
Geriyatrik popülasyon:

Doz aşımı ve tedavisi

Silodosin sağlıklı erkek bireylerde 48 mg/gün’e kadar olan dozlarda değerlendirilmiştir. Doz sınırlayıcı advers reaksiyon postüral hipertansiyondur. Eğer ağızdan yeni alınmışsa kusturma veya midenin boşaltılması düşünülebilir. UROREC’in yüksek dozu hipotansiyona neden olabilir, kardiyovasküler destek sağlanmalıdır. Silodosin yüksek oranda (% 96.6) proteine bağlı olduğundan diyalizin büyük bir yararının olması mümkün değildir.