UROREC 4 mg 30 kapsül {8699530150013} Kullananlar

Recordati Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.UROREC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

UROREC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

• Silodosine ya da UROREC’in içinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine aşın duyarlılığınız varsa

UROREC’i kullanmayınız.

UROREC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer

• Göz merceğinizin bulanıklığından dolayı göz ameliyatı (katarakt ameliyatı) olacaksanız, göz doktorunuzu hala UROREC kullandığınız ya da önceden kullandığınızla ilgili derhal bilgilendirmeniz önemlidir. Çünkü bu tip ilaçla tedavi olan bazı hastalar ameliyat sırasında iriste (gözün renkli yuvarlak kısmı) kas tonusu kaybı yaşamışlardır. Doktorunuz kullanılan ilaçlara ve ameliyat tekniklerine ilişkin uygun önlemleri alabilir. Katarakt ameliyatı olacaksanız, doktorunuza UROREC almayı erteleyip ertelemeyeceğinizi ya da geçici bir süre için durdurup durdurmayacağınızı sorunuz.

Araç ve makina kullanımı

• Ciddi karaciğer problemleriniz varsa UROREC kullanmayınız (bu durumda UROREC kullanımı ile ilgili bir araştırma yapılmadığı için).

• Böbreklerinizle ilgili problemleriniz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

Eğer orta derece böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz dikkatle ve muhtemelen düşük dozla tedavinize başlayacaktır (bölüm 3’e bakınız).

Eğer ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, UROREC kullanmamalısınız.

 • Prostatın selim büyümesi ve prostat kanseri aym belirtileri gösterdiğinden, UROREC’le tedaviye başlamadan doktorunuz sizi prostat kanseri için muayene edecektir. UROREC prostat kanserini tedavi etmez.
 • UROREC ile tedavi, erkek üremesini geçici olarak etkileyebilen normal dışı ejakülasyona (cinsel birleşme sırasında oluşan sperm miktarında azalma) neden olabilir.
 • • UROREC’in 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı İçin uygun bir endikasyonu bulunmadığından, 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  UROREC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  UROREC’i her zaman yemeklerle birlikte kullanmalısınız (bölüm 3’e bakınız).

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz çünkü UROREC’le tedavi cinsel birleşme sırasında çıkan sperm miktarında azalmaya sebep olabilir. Bu durum normal cinsel fonksiyonlan etkilemez ve UROREC kullanımı bırakıldıktan sonra kaybolur.

  Prostatın selim büyümesi yalnızca erkeklerde olduğundan kadınlarda UROREC kullanımı gerekli değildir.

  Araç ve makina kullanımı

  Eğer UROREC kullanırken halsizlik, baş dönmesi, uyku hali hissediyor ya da bulanık görüyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

  UROREC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  UROREC her dozunda 132,4 mg mannitol içerir. Mannitolün hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında ‘sodyum içermez’.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:

  • Kan basıncını düşüren ilaçlar (özellikle alfal- blokörler olarak adlandırılan ilaçlar ömeğin prazosin, doksazosin) çünkü UROREC alırken bu ilaçların etkisinde artış riski vardır.

  • Antifungal ilaçlar (ketokonazol veya itrakonazol gibi), HIV-AIDS için kullanılan ilaçlar (ritonavir gibi) veya organ reddini önlemek için transplantasyondan sonra kullanılan ilaçlar (siklosporin gibi), çünkü bu ilaçlar UROREC'in kan konsantrasyonunu arttırabilir.

  • Ereksiyonun sağlanması ve sürdürülmesindeki problemlerin tedavisi için kullanılan ilaçlar (sildenafıl veya tadalafil gibi), çünkü bu ilaçlann UROREC ile birlikte kullanımı kan basıncında hafif bir düşüşe neden olabilir.

  • Epilepsi için kullanılan ilaçlar veya rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaç), çünkü UROREC’in etkisi azalabilir.