TOBEL 80 mg 1 ampül Etkileşimi

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Tobel etkileşimi, Tobel etken madde, Tobel yardımcı maddeler, Tobel alkol, Tobel etkileşim, Tobel kullananlar, Tobel dozu, Tobel kullanımı bilgisini içerir.

Tobramisin ile birlikte veya art arda nörotoksik ve/veya nefrotoksik antibiyotikler, özellikle diğer aminoglikozidler (amikasin, streptomisin, neomisin, kanamisin, gentamisin, paramomisin), sefaloridin, viomisin, polimiksin B, kolistin, sisplatin, vankomisin kullanımından kaçınmak gerekir. Aminoglikozidler etakrinik asid ve furosemid gibi güçlü diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır. Bazı diüretiklerin kendileri ototoksiktir ve intravenöz diüretikler serum ve dokulardaki antibiyotik konsantrasyonunu değiştirerek toksisite riskini artırabilirler.