TOBEL 80 mg 1 ampül Yan Etkileri

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Tobel yan etkileri, Tobel etkileri, Tobel zararları, Tobel belirtileri, Tobel uyarılar, Tobel önlemler, Tobel kilo aldırırmı, Tobel zayıflatırmı, Tobel zehirlenmesi, Tobel cinsellik, Tobel sorunlar, Tobel uykusuzluk, Tobel bağımlılık, Tobel bırakma bilgilerini içerir.

Nörotoksisite: Uzun süreli ve yüksek dozda tobramisin tedavisi 8. kafa sinirine ait yan etkilere neden olabilir. Bunlar; sersemlik, vertigo, kulak çınlaması, kulakta uğultu ve işitme kaybı olabilir. Nefrotoksisite: Daha önceden renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda uzun süreli ve yüksek dozda tobramisin tedavisi, BUN ve serum kreatinin düzeylerinde artma, oligüri, silindirüri, artmış proteinüri ile karakterize renal fonksiyon bozukluğuna neden olabilir.