TOBEL 80 mg 1 ampül Endikasyonları

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Tobel endikasyonları, Tobel tedavisi, Tobel ne işe yarar, Tobel neye yarar, Tobel ne için kullanılır, Tobel nedir, Tobel faydaları, Tobel ne ilacı, Tobel ne zaman kullanılır, Tobel kullananlar bilgilerini içerir.

Tobel Ampul duyarlı organizmaların yol açtığı aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır; 1) P. aeruginosa, E. coli ve Klebsiella türlerinin neden olduğu, neonatal, çocuk ve erişkinlerdeki septisemi. 2) P. aeruginosa, Klebsiella türleri, Enterobacter türleri, Serratia türleri, E. coli ve S. aureus (penisilinaz ve non penisilinaz üreten türler)’un neden olduğu pnömoni, bronkopnömoni ve akut bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları. 3) Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu santral sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit). 4) E. coli, Klebsiella türleri ve Enterobacter türlerinin neden olduğu peritonit dahil, intraabdominal enfeksiyonlar. 5) P. aeruginosa, Proteus türleri, E. coli, Klebsiella türleri, Enterobacter türleri ve S. aureus’un neden olduğu cilt, kemik, yumuşak doku enfeksiyonları, yanıklar. 6) P. aeruginosa, Proteus türleri (indol pozitif ve indol negatif), E. coli, Klebsiella türleri, Enterobacter türleri, Serratia türleri, S. aureus, Providencia türleri ve Citrobacter türlerinin neden olduğu komplike ve rekürrent idrar yolu enfeksiyonları.