TOBEL 80 mg 1 ampül Dozu

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Tobel dozu, Tobel dozaj, Tobel doz aşımı, Tobel uygulama, Tobel kullanım şekli, Tobel kullanımı, Tobel kullanım süresi, Tobel açmı tokmu, Tobel nedir, Tobel ne için kullanılır, Tobel nasıl kullanılır, Tobel faydaları, Tobel etkileri, Tobel günde kaç kez, Tobel sabah mı akşam mı, Tobel fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Tobel Ampul intramüsküler veya intravenöz yoldan uygulanabilir. Önerilen dozlar hem İ.M. hem İ.V. yoldan uygulama için geçerlidir. Erişkinler: Önerilen doz, 3’e bölünmüş olarak 8 saat aralar ile 3 mg/kg/gün’dür. Hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda total doz 5 mg/kg/gün’e dek çıkartılabilir. Toksik etkilerin oluşmasını önlemek amacıyla, serum düzeyi kontrol edilmedikçe doz 5 mg/kg/gün’ü aşmamalıdır. Çocuklar: 3 ya da 4 eşit doza bölünmüş halde 6-7.5 mg/kg/gün dozunda uygulanır. Bazı hastalarda daha yüksek dozlar gerekebilir. Prematürler ve neonateller: 1.5-2.5 kg arasındaki bebeklerde, 2 eşit doza bölünmüş halde 4 mg/kg/gün dozunda uygulanır. Obez hastalar: Hastanın ideal kilosuna, fazla kilosunun %40’ı eklenerek elde edilen değere karşılık gelen doz bulunur. Renal fonksiyon bozukluğu olan hastalar: Başlangıçta 1 mg/kg yükleme dozu verilir. Daha sonra ya doz azaltılarak 8 saat aralar ile tekrar edilir veya normal dozlar, doz araları artırılarak uygulanır. İntravenöz uygulama: Tobel Ampul Tobel Ampul Tobel Ampul 50-100 ml, %0.9 sodyum klorür veya %5 dekstroz solüsyonu ile dilüe edilir. Tobel Ampul dilüe edildikten sonra herhangi bir başka ilaç ile karıştırılmadan 20-60 dakikalık infüzyon ile uygulanmalıdır. Tobel Ampul direkt yavaş İ.V. enjeksiyon ile de uygulanabilir. Ancak bu yoldan verildiğinde kısa bir süre için serum düzeyi 12 mg/L’nin üzerine çıkar. DOZ AŞIMI: Respiratuar paralizi oluşmuşsa resüsitasyon uygulamalıdır. Nöromüsküler blokaj oluşmuşsa kalsiyum tuzu verilerek düzeltilebilir. Hemodiyaliz veya peritoneal diyaliz ile tobramisin yaklaşık %25-70 oranında vücuttan uzaklaştırılır. Hemodiyaliz en etkili yöntemdir.