SANTIS 8 mg ağızda dağılan 10 tablet Ruhsat Bilgileri

Kaya Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

Adı: Kaya Beşeri İlaç Sanayi Ve Tic. A.Ş.

Adresi:Ahi Evran Cad. Polaris Plaza K.5 Bölüm 26 Maslak Şişli İstanbul Tel. no: 212 346 07 77 Faks, no: 212 346 07 78

8. RUHSAT NUMARASI

2014/853

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 04.12.2014 Ruhsat yenileme tarihi: -

10. KÜB’ün YENİLENME TARİHİ

9