SANTIS 8 mg ağızda dağılan 10 tablet Kontrendikasyonları

Kaya Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Santis Kontrendikasyonları, Santis Sakıncaları, Santis etkileri, Santis alerji, Santis kullanım alanları, Santis zararları, Santis belirtileri, Santis kullanım süresi, Santis kullanım şekli, Santis etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

SANTİS, diğer 5HT3 reseptör antagonistlerine (örneğin: granisetron, dolasetron) veya SANTİS’in yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlardakontrendikedir.