SANTIS 8 mg ağızda dağılan 10 tablet Farmasötik Özellikleri

Kaya Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol

Sorbitol

Krospovidon

Kolloidal silikon dioksit

Mikrokristalize selüloz (E460)

Aspartam (E951)

Çilek aroması Sodyum stearil fumarat Magnezyum stearat

6.2. Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

36 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Bu ürün özel herhangi bir saklama koşulu gerektirmez.

Kendi ambalajı içinde, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Işık ve nemden uzak tutunuz.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

SANTİS 8 mg Ağızda Dağılan Tablet, 10 adet ağızda dağılan tablet halinde çift kat alüminyum blister içinde, karton kutuda bulunmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj veya Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olararak imha edilmelidir.