SANELOC 200 mg 20 değiştirilmiş salınımlı tablet İçeriği

Sandoz Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Saneloc içeriği, Saneloc formülü, Saneloc içerik, Saneloc içindekiler, Saneloc yardımcı maddeler, Saneloc bileşenleri, Saneloc Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

SANELOC 200 mg değiştirilmiş salimli tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her değiştirilmiş salimli tablette 200 mg metoprolol tartarata eşdeğer 190 mg metoprolol süksinat içermektedir.

Şekerküre 81.43 mg Laktoz monohidrat 10.8 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.