SANELOC 200 mg 20 değiştirilmiş salınımlı tablet Ruhsat Bilgileri

Sandoz Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

Sandoz İlaç San. Ve Tic. A.Ş

Küçükbakkalköy Mh. Şehit Şakir Elkovan Cad. N: 2

34750 Kadıköy - İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

124/59

İUK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİCEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 30/04/2008

SANELOC 200 mg değiştirilmiş salimli tablet 12/12

1

Plasebo’ya kıyasla görülme sıklığındaki % 0.4’lük artışın olduğu akut miyokard enfarktüsü olan 46000 hastanın katıldığı bir çalışmada; metoprolol grubunda kardiyojenik şokun görülme sıklığı %

2.3 iken, düşük şok riski indeksine sahip alt grup hastalardaki plasebo grubunda % 1.9’dur. Şok risk indeksi; yaş, cinsiyet, gecikme, Killip sınıfı, kan basıncı, kalp hızı, ECG abnormalitesi ve