SANELOC 200 mg 20 değiştirilmiş salınımlı tablet Farmasötik Özellikleri

Sandoz Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sukroz,

Mısır nişastası,

Sıvı glukoz,

Poliakrilat Dağılma %30 Talk,

Magnezyum stearat,

Mikrokristal selüloz,

Krospovidon Kolloidal silika anhidr,

Laktoz monohidrat,

Hipromelloz,

Titanyum dioksit (El71)

6.2. Geçimsizlikler

Mevcut değildir.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.