SANELOC 200 mg 20 değiştirilmiş salınımlı tablet Kontrendikasyonları

Sandoz Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Saneloc Kontrendikasyonları, Saneloc Sakıncaları, Saneloc etkileri, Saneloc alerji, Saneloc kullanım alanları, Saneloc zararları, Saneloc belirtileri, Saneloc kullanım süresi, Saneloc kullanım şekli, Saneloc etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

• Kardiyojenik şok

• Hasta sinüs sendromu

• İkinci ve üçüncü derece AVblok

• Unstabil, dekompanse kalp yetmezliği olan hastalarda (pulmoner ödem, hipoperfüzyon veya hipotansiyon), ve beta reseptör agonistleri ile sürekli veya aralıklı inotropik tedavi gören hastalarda kontrendikedir.

• Semptomatik bradikardi veya hipotansiyon. Akut miyokard enfarktüsü olduğu şüphelenilen

hastalara, kalp hızı < 45 atım/dk, PQ aralığı > 0.24 saniye veya sistolik kan basıncı <100 mmHg

olduğu sürece, metoprolol verilmemelidir.

• Kalp yetmezliği endikasyonları olması durumunda, sırtüstü yatar pozisyonda tekrarlanan kan basıncı ölçümü 100 mmHg’nin altında olan hastalar tedavi başlamadan önce yeniden değerlendirilmelidir.

• Gangren tehlikesinin söz konusu olduğu şiddetli periferik vasküler hastalığı.

• Ürünün veya diğer beta blokerlerin herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık.

• Tedavi edilmeyen feokromositorna