SANELOC 200 mg 20 değiştirilmiş salınımlı tablet Zararları

Sandoz Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Saneloc zararları, Saneloc önlemler, Saneloc riskler, Saneloc uyarılar, Saneloc yan etkisi, Saneloc istenmeyen etkiler, Saneloc cinsel, Saneloc etkileri, Saneloc tedavi dozu, Saneloc aç mı tok mu, Saneloc hamilelik, Saneloc emzirme, Saneloc alkol, Saneloc kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Yan etkiler genellikle doza bağlıdır ve hastaların yaklaşık %10’unda gözlenir.

Çok yaygm (>1/10); yaygm (>1/100 ila <1/10); yaygm olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Kan ve lenfatik sistem hastalıkları

Seyrek : Trombositopeni

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygm olmayan : Depresyon, konsantrasyon bozukluklan, somnolans veya uykusuzluk, kabus görme Seyrek : Sinirlilik, anksiyete, iktidarsızlık/seksüel bozukluk Çok seyrek : Amnezi/hafıza zayıflığı, konfüzyon, halüsinasyon

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygm : Baş ağrısı, sersemlik, baş dönmesi Yaygm olmayan : Uyku bozukluklan, parestezi

Seyrek : Kabus görme, depresyon, hafıza güçlüğü, konfüzyon, sinirlilik, anksiyete, halüsinasyon Bilinmiyor : Konsantrasyon bozukluğu

Göz hastalıkları

Seyrek : Görme bozuklukları, gözlerde kuruluk ve/veya kızarıklık

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Seyrek : Kulak çınlaması

Kardiyak hastalıkları

Yaygm : Bradikardi, palpitasyon

Yaygm olmayan : Kalp yetmezliği belirtilerinde geçici ağırlaşma, akut miyokard enfarktüslü hastalarda kardiyojenik şok1, göğüs ağrısı, birinci derece kalp bloğu Seyrek : AV-ileti zamanında uzama, kalp aritmileri

Vasküler hastalıklar

Yaygm : Ekstremitelerde soğuma Seyrek : Ödem, senkop

Bilinmiyor : Vasküler bozukluğu olan hastalarda gangren
Solunum, göğüs ve mediastinal hastalıklar

Yaygm olmayan : Nefes darlığı, bronşiyal astımı veya astmatik problemleri olan hastalarda

bronkospazm

Bilinmiyor : Rinit

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygm : Karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare ve kabızlık Seyrek : Tat alma bozuklukları Bilinmiyor : Ağız kuruluğu

Hepatobiliyer hastalıklar

Seyrek : Transaminazlarda artış Bilinmiyor : Hepatit

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Seyrek : Deride aşırı duyarlılık reaksiyonları, psoriasisde ağırlaşma, fotosensitivite reaksiyonlan, aşırı terleme, saç dökülmesi

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Seyrek : Geri dönüşümlü libido bozuklukları

Kas iskelet ve bağ doku hastalıkları

Bilinmiyor : Artralji, kas krampları

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygm : Yorgunluk Yaygm olmayan : Kilo artışı