POLIFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER IV infüzyon için çözelti 250 ml torba setsiz Kontrendikasyonları

Polifarma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Polifleks Dekstroz Kontrendikasyonları, Polifleks Dekstroz Sakıncaları, Polifleks Dekstroz etkileri, Polifleks Dekstroz alerji, Polifleks Dekstroz kullanım alanları, Polifleks Dekstroz zararları, Polifleks Dekstroz belirtileri, Polifleks Dekstroz kullanım süresi, Polifleks Dekstroz kullanım şekli, Polifleks Dekstroz etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

Çözelti aşağıdaki durumlardaki hastalarda kontrendikedir:

- Ekstraselüler hiperhidrasyon ya da hipervolemi

- Ağır böbrek yetmezliği (oligüri/anürinin eşlik ettiği)

- Dekompanse kalp yetmezliği

- Hiperkalemi

- Hipernatremi

- Hiperkalsemi

- Hiperkloremi

- Metabolik alkaloz

- Ağır metabolik asidoz

- Laktik asidoz

- Ağır hepatoselüler yetmezlik ya da laktat metabolizmasının bozulduğu durumlar

- Genel ödem ve assitle seyreden siroz

Çözelti ayrıca dekompanse diyabette, diğer glukoz tolerans bozukluklarında (metabolik stres durumu gibi), hiperozmolar komada, hiperglisemide ve hiperlaktatemi durumlarında kontrendikedir.

28 günlükten küçük doğan yenidoğan bebeklerde, diğer kalsiyum içeren çözeltiler gibi POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ’nin seftriakson ile birlikte kullanımı -ayrı infüzyon hatlarından uygulansalar bile- kontrendikedir (yenidoğanın kan akımında fatal seftriakson-kalsiyum tuzu presipitasyonu nedeniyle).

Erişkinler dahil 28 günlükten büyük hastalarda seftriakson, POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ dahil kalsiyum içeren çözeltilerle, aynı infüzyon hattından (örn., Y-tipi bir konektörden) eş zamanlı kullanılmamalıdır. Ardışık uygulamalar için aynı uygulama seti kullanılacaksa, uygulama öncesinde set geçimli çözeltilerle iyice yıkanmalıdır.