POLIFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER IV infüzyon için çözelti 250 ml torba setsiz Zararları

Polifarma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Polifleks Dekstroz zararları, Polifleks Dekstroz önlemler, Polifleks Dekstroz riskler, Polifleks Dekstroz uyarılar, Polifleks Dekstroz yan etkisi, Polifleks Dekstroz istenmeyen etkiler, Polifleks Dekstroz cinsel, Polifleks Dekstroz etkileri, Polifleks Dekstroz tedavi dozu, Polifleks Dekstroz aç mı tok mu, Polifleks Dekstroz hamilelik, Polifleks Dekstroz emzirme, Polifleks Dekstroz alkol, Polifleks Dekstroz kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Uygulama tekniğine bağlı görülebilen advers etkiler arasında febril reaksiyonlar, enjeksiyon yerinde enfeksiyon, enjeksiyon yerinde başlayarak yaydan venöz tromboz ya da flebit, ekstravazasyon ve hipervolemi bulunur.

POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ’nin kullanımı sırasmda görülen advers ilaç reaksiyonlarının sıklık ve şiddet sınıflandırması şu şekildedir: Çok yaygm (>1/10); yaygm (>1/100 da <1/10); yaygm olmayan (>1/1,000 da <1/100); seyrek (>1/10,000 da <1/1,000); çok seyrek, izole raporlar dahil (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki veriler ile hareket edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok yaygm: Alerjik reaksiyonlar veya lokalize ya da yaygm ürtiker, deride döküntü ve eritem

ve kaşıntı/pruritis gibi anafüaktik/anafüaktoid semptomlar; deride şişkinlik, göz çevresi, yüz ve/veya larinks ödemi (Quincke ödemi)

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygm: Elektrolit bozuklukları

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygm: Anksiyete

Çok seyrek: Panik atak

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Laktatabağlı alkaloz tarafından uyardan kasılmalar

Kardiyak hastakklan

Çok yaygm: Hiperhidrasyon ve kalp yetmezliği (kalp hastalığı ya da pulmoner ödemi olan

hastalarda)

Yaygm: Taşikardi, bradikardi

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastakklar

Çok yaygm: Nazal konjesyon, öksürük, hapşırma, bronkospazm ve/veya nefes alıp vermede

zorluk

Yaygın: Göğüste sıkışma hissi, göğüs ağrısı (taşikardi ve bradikardiyle beraber)

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok yaygın: Kaşıntı (POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON

İÇİN ÇÖZELTİ kullanan hastaların yaklaşık % 10 kadarında pruritis bildirilmiştir.)

Seyreltilerek uygulanan ek ilaçlann da advers etkilere yol açabileceği konusunda uyanık olunmalıdır. Böyle bir durumda, uygulanan ek ilacın ürün bilgisine bakılmalıdır.