POLIFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER IV infüzyon için çözelti 250 ml torba setsiz İçeriği

Polifarma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Polifleks Dekstroz içeriği, Polifleks Dekstroz formülü, Polifleks Dekstroz içerik, Polifleks Dekstroz içindekiler, Polifleks Dekstroz yardımcı maddeler, Polifleks Dekstroz bileşenleri, Polifleks Dekstroz Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin maddeler:

Her 100 mİ çözelti:

Dekstroz monohidrat: 5 g

Sodyum klorür: 0.60 g

Sodyum laktat: 0.30 g

Potasyum klorür: 0.03 g

Kalsiyum klorür dihidrat: 0.02 g

Çözeltideki elektrolit konsantrasyonları mEq/l (mmol/1):

- Sodyum: 129(129)

- Klorür: 109 (109)

- Potasyum: 4 (4)

- Laktat: 27 (27)

- Kalsiyum: 3(1.5)

Çözeltinin pH’ı 4,0-6,5 arasındadır.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.